Paulus’ brev til Filemon, del 02

Paulus’ brev til Filemon, del 02

Magne Vatland tar deg med inn i brevet til Filemon.  I denne epsioden vil Anne Birgitte lese dette brevet, men det er først og fremst innledningen i brevet Magne Vatland vil stoppe opp for denne gang.