Paulus' brev til Filemon, del 1

I første epsiode vil Magne Vatland forklare litt av bakgrunnen og innholdet generelt i brevet til Filemon.

Spread the word. Share this post!