Paulus’ brev til Filemon, del 01

Paulus’ brev til Filemon, del 01

I første epsiode vil Magne Vatland forklare litt av bakgrunnen og innholdet generelt i brevet til Filemon.