Hebreerbrevet, del 20

Hebreerbrevet, del 20

I den siste episoden av gjennomgangen av Hebreerbrevet, skal vi ta for oss kapittel 13.