Hebreerbrevet, del 19

Hebreerbrevet, del 19

I denne episoden fortsetter vi i kapittel 12.