Hebreerbrevet, del 16

Hebreerbrevet, del 16

I denne episoden skal vi se på Moses, som en av trosheltene som er nevnt i kapittel 11 i Hebreerbrevet.