Hebreerbrevet, del 15

I denne episoden fortsetter vi med å se på trosheltene som er nevnt i kapittel 11 i Hebreerbrevet.