Hebreerbrevet, del 14

Hebreerbrevet, del 14

I denne episoden begynner vi å se på trosheltene fra det gamle testamentet, i kapittel 11.