Hebreerbrevet, del 12

Hebreerbrevet, del 12

I denne episoden er det kapittel 10 som står for tur i gjennomgåelsen av Hebreerbrevet.