Hebreerbrevet, del 10

Hebreerbrevet, del 10

I denne episoden er det kapittel 9, fra starten av, vi har på programmet.