Galaterbrevet, del 17

Galaterbrevet, del 17

I den siste episoden av denne serien, har vi kommet til det siste kapittelet i Galaterbrevet; kapittel 6.