Galaterbrevet, del 15

I denne episoden har vi kommet litt ut i kapittel 5 i Galaterbrevet.