Galaterbrevet, del 14

I denne episoden skal vi starte på det 5. kapittelet i gjennomgangen av Paulus brev til Galaterne.