Galaterbrevet, del 12

Galaterbrevet, del 12

Vi fortsetter med gjennomgåelsen av Galaterbrevet kapittel 4, og nå er det snakk om Abrahams to sønner og mødrene deres som eksempler for oss.  La oss høre hva Jakob Middelthon forklarer om dette.