Galaterbrevet, del 11

Nå har vi kommet litt ut i kapittel 4 i Galaterbrevet.

Spread the word. Share this post!