Galaterbrevet, del 10

Galaterbrevet, del 10

I denne episoden skal vi starte på det 4. kapittelet i gjennomgangen av Paulus brev til Galaterne.