Galaterbrevet, del 8

I forrige episode så vi på starten av det tredje kapittelet i Galaterbrevet, og nå har vi kommet til vers 6 i det tredje kapittelet.

Spread the word. Share this post!