Galaterbrevet, del 08

Galaterbrevet, del 08

I forrige episode så vi på starten av det tredje kapittelet i Galaterbrevet, og nå har vi kommet til vers 6 i det tredje kapittelet.