Galaterbrevet, del 07

Galaterbrevet, del 07

I denne episoden har vi kommet fram til kapittel 3 i Galaterbrevet.