Galaterbrevet, del 6

Vi fortsetter med gjennomgåelsen av det vi begynte på i forrige episode, fra Galaterbrevet kapittel 2.

Spread the word. Share this post!