Galaterbrevet, del 06

Vi fortsetter med gjennomgåelsen av det vi begynte på i forrige episode, fra Galaterbrevet kapittel 2.