Galaterbrevet, del 05

Galaterbrevet, del 05

Galaterbrevet snakker mye om hva som skal til for at vi skal bli rettferdige for Gud, og i dag ser vi på kapittel 2, fra vers 11, og ut kapittelet.