Galaterbrevet, del 04

Galaterbrevet, del 04

I denne episoden har vi kommet fram til kapittel 2 i gjennomgangen av Paulus brev til Galaterne.