Galaterbrevet, del 03

Galaterbrevet, del 03

I denne episoden fortsetter vi med gjennomgåelsen av det første kapittelet i Galaterbrevet.  Den porsjonen vi skal se på i dag er fra vers 13 og ut kapittel 1.