Galaterbrevet, del 02

Galaterbrevet, del 02

I denne episoden ser vi litt mer på kapittel 1.  Vi kommer til å lese versene fra 6 til 12 i Galaterbrevets 1. kapittel.