I siste episode skal vi avslutte i kapittel 5 i Apostelen Johannes første brev.