Møteplassen uke 43: Anne Kristin Bruns

Anne Kristin Bruns har ei trygg og frimodig tru – ho har gjennom livet erfart at trua held. Ho er 55 år, gift og mor til fire ungdomar. Ho er brennande engasjert i mykje – politikar, menighetsutvikler og sosialarbeider, men altså først og fremst mor. Ho er spesielt opptatt av barn og unge sine oppvekstvilkår – og ho ynskjer også å oppfordre deg som lyttar til å vere med å prege samfunnet med gode verdiar. Ho har også  lite til overs for janteloven – vi må vere oss sjølve og tru at det nettopp DU har  kome med, er viktig.