pTro-podden – uke 40

I pTro-podden for uke 40 kan du høre at Norsk Luthersk Misjonssamband eier og driver 37 barnehager rundt om i Norge. Og det er ikke for å tjene penger de gjør det!
Du får møte ukens pTro-gjest, Asbjørn Kvalbein, som Han har skrevet mange hundre andakter for radio, har skrevet lærebok i kommunikasjon, vært rektor for journalistutdanning, og vært redaktør for kristent ungdomsblad, blant annet. En skogstur i 1962 ble starten på engasjementet innen kristen medieformidling.
Hva må man tenke på når man har noe på hjertet som man gjerne vil formidle, og gjerne vil bli forstått? Andaktsholder Signe Grøvan Walde har gjort seg noen tanker.
Både Jarle Haugland og Tarjei Gilje tar tak i moment rundt KrF leder Knut Arild Hareides råd om samarbeid med SP og AP.
Og du skal få høre om en vekkelse som pågår på Frigstad Bedehus i Kristiansand.