Sommergjenhør i Møteplassen – Mangor Harestad

– Det å leva under Jesu nåde, og samtidig ha eit godt kristent fellesskap, det fins jo ikkje noko som er rikare enn det, seier Mangor Harestad. Han er 61 år og har mange år bak seg som misjonær i det katolske landet Peru.