Under avslutningsmøtet på årets generalforsamling og sommerfest i NLM fortsatte generalsekretær Øyvind Åsland prekenserien fra Johannes Åpenbaring.