NLM GF Utsendelsesmøte søndag 8 juli – Tale ved Øyvind Åsland

Under avslutningsmøtet på årets generalforsamling og sommerfest i NLM fortsatte generalsekretær Øyvind Åsland prekenserien fra Johannes Åpenbaring.