NLM GF Kveldsmøte lørsdag 7 juli – Tale ved Hans Kristian Skaar

På kveldsmøtet lørdag holdt Hans Kristian Skaar en tale i tre deler, der han tok utgangspunkt i Jesu ord om at han sender sine disipler “til verden”