NLM GF Bibeltime 7. juli – Bibeltimeholder Hans Johan Sagrusten

Bibelbrukskonsulent i Det Norske Bibelselskap, Hans Johan Sagrusten, fortsatte i Bibelens siste bok, Johannes Åpenbaring, da han talte på lørdagens bibeltime under NLMs generalforsamling. Han fortsetter i kapittel 6 og 7.