pTro-podden Spesial – NLM GF 5. juli

– Klarer Misjonsambandet å omstille sitt arbeid til en ny tid? Vi spør redaktør og aviskommetator Tarje Gilje.
– Hvis andre kan høre Guds stemme, så må det vel være mulig for meg også, tenkte Tove Stang Karlsen, og fikk rett.
– Hører tidebønner fra klostertradisjonen hjemme i bedehusland?
Her har vi samlet reportasjer og intervju fra Norsk Luthersk Misjonssambands Generalforsamling, sendt på pTro torsdag 5. juli.