NLM GF Kveldsmøte fredag 6 juli – Tale ved Margaret Engås

Fredag 6. juli var det Margareth Engås, områdearbeider i NLM region nordvest, som talte på kvelsmøtet på Norsk Luthersk Misjonssambands Generalforsamling.