NLM GF kveldsmøte onsdag 4 juli – Tale ved president i Mekane Yesus-kirken i Etiopia, Yonas Yigezu

Det var president i Mekane Yesus-kirken i Etiopia, Rev. Yonas Yigezu, som talte på kveldsmøtet på Misjonssambandets Generalforsamling,  onsdag 4. juli. Skriftstedet han tok utgangspunkt i, var hentet fra Johannes Evangeliet, kapittel 14, vers 18 til 24. Tidligere misjonær Kjell Østby oversatte til norsk.