Åpningsmøte fra NLM GF – Tale ved Wenche Lunde

Wenche Lunde tar oss med til en øy i Hellas og til historien om “den bortkomne sønnen”, eller “Den kjærlige faderen”, når hun holder tale under åpningsmøtet til Norsk Luthersk Misjonssambands Generalforsamling, 3. juli.