Ingen introverte i himmelen?

Rom for ulike typar personligheter høyrest kanskje sjølvsagt ut, men er det alltid slik? Hans Eskil Vigdel, til dagleg diakon i Den Norske Kyrkje og aktiv i debatten som kom i kjølvatnet av TV-serien Frelst på VGTV i 2016, har no skreve bok. “Ingen introverte i himmelen” handlar om å gje plass i den kristne menighet til kreativitet og det han kallar «den gode individualismen».