pTro-podden uke 19 – Israel 70 år

(Vil du høre én spesiell sak, gå til tidspunktet angitt i parentes)

– Selbekk: Et moderne mirakel at staten Israel har overlevd
– Israelsmisjonen med 174 års erfaring som Israels-venner (18:54)
– Få unge, mange eldre – Har Israelsengasjement gått av moten?   (34:25)
– Runar Mulelid advarer mot “påtvungen frivillighet” (40:58)