Møteplassen uke 18, 2018: Karsten M: Storetvedt

En helt spesiell opplevelse på trappen utenfor barndomshjemmet, og en engasjert skolelærer, var begge med å forme den kontroversielle geofysikeren Karsten M. Storetvedt.  Etter et langt liv som forsker ser han ser ingen motsetninger mellom kristen tro og naturvitenskap, Har er professor ved geofysisk institutt i Bergen, og har forelest på universiteter verden over. Men starten var på strilelandet utenfor Bergen i 1935.