Møteplassen 03-18 Rolf Helge Ødegård

Da Rolf Helge Ødegård var i rusmiljøet, fikk han stadig brev i posten fra sin mor. Det var ikke alltid Rolf Helge åpnet morens brev, for han visste hva som sto der: Mor fortalte at hun elsket ham, og at han måtte bøye kne for Jesus. I dag takker han særlig for mors mange bønner. Han er overbevist om at de var avgjørende for at han i dag har et godt liv.